Czy Impel oferuje szkolenia dla pracowników?

 

Impel oferuje szeroką gamę szkoleń dla pracowników, obejmującą różne zakresy kompetencji: interpersonalne, menedżerskie, technologiczne, produktowe, branżowe. Organizowane są szkolenia indywidualne i grupowe, wewnętrzne, czyli opierające się na know-how organizacji, oraz zewnętrzne, prowadzone we współpracy z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi. Pracownikom oferowane są szkolenia specjalistyczne, związane z charakterem wykonywanej pracy, np. kursy kierowców, kursy na pracowników kwalifikowanych. Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania na udział w konferencjach i sympozjach oraz na ukończenie studiów. Wewnątrz firmy prowadzone są także kursy języków obcych. Szczegółowy zakres szkoleń zależny jest od obszaru organizacji, w którym znajduje się pracownik.

Udział w szkoleniach zawsze związany jest z konkretną potrzebą rozwojową i ma wesprzeć pracownika w realizacji celów biznesowych – przy planowaniu szkoleń zwracamy uwagę na to, aby optymalnie zarządzać posiadanym budżetem przeznaczonym na te cele.

 

 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź