Skąd się biorą pieniądze w bankomacie, czyli co to jest proces cash handling?

Każdy z nas korzysta z bankomatu. Jednak sposób jego zasilania pozostaje dla większości z nas zagadką. W praktyce wymaga on zaangażowania wykwalifikowanego personelu i wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Jak w praktyce przebiega proces obiegu pieniędzy i kto takie usługi realizuje? By móc odpowiedzieć na to pytanie musimy poznać specyfikę usługi cash handlingu.

Czym jest cash handling?

To specjalistyczna usługa, która skupia w sobie logistykę przesyłek gotówkowych i wartościowych, czyli cash in transit oraz liczenie wartości, czyli cash processing. Poza samym procesem przeliczania wartości, do czynności wchodzących w skład cash processingu zaliczamy również sortowanie, pakowanie, przechowywanie, raportowanie i księgowanie wartości.

Niejednokrotnie zleceniodawcy usług cash handling oczekują zarządzania procesami gotówkowymi wewnątrz swoich organizacji. Pociąga to za sobą konieczność wykorzystania dedykowanych narzędzi informatycznych, pozwalających na zarządzanie przepływami gotówki w czasie rzeczywistym.

Cash handling to zatem w praktyce obsługa różnorodnych punktów, w których znajduje się gotówka.

Cash handling to zatem w praktyce obsługa różnorodnych punktów, w których znajduje się gotówka. Klientami tej usługi są najczęściej instytucje finansowe, a przede wszystkim banki i ich oddziały, a także wrzutnie nocne, bankomaty, wpłatomaty oraz inne samoobsługowe urządzenia kasjerskie – w tym kasy samoobsługowe w punktach sprzedaży detalicznej, sklepy, stacje benzynowe i inne punkty usługowe.

Jakie są zasady wykonywania usługi cash handlingu?

Pod względem prawnym, kwestie cash handlingu reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych, przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz stosowne Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego określające sposób oraz procesy związane z przeliczaniem wartości.

Dlaczego cash handling zleca się na zewnątrz firmom takim jak Impel Cash Solutions?

Zgodnie z powszechnie funkcjonującą zasadą, outsourcing to powierzenie świadczenia usług wyspecjalizowanym firmom w ramach optymalizacji procesów. Usługi związane z transportem oraz przeliczaniem wartości są realizowane przez dedykowane podmioty zewnętrzne. Nie bez znaczenia są coraz większe wymogi nakazujące instytucjom finansowym stosowanie m.in. odpowiednich środków związanych z ochroną wartości pieniężnych czy też sposobem ich przeliczenia. Zleceniodawcy, dzięki współpracy z firmami takimi jak Impel Cash Solutions, mogą być pewni, że ich wartości będą należycie zabezpieczone i właściwie zarządzane.

Kto jest odpowiedzialny za realizację usługi cash handlingu?

Praca w obszarze cash handlingu to przede wszystkim kontakt z dużymi kwotami pieniędzy. Wymaga profesjonalizmu w zakresie znajomości i przestrzegania procedur oraz bezwzględnej uczciwości i nieposzlakowanej opinii. Do pracy w konwoju przyjmowani są zatem jedynie ci, którzy posiadają wpis na listę KPOF (Kwalifikowanych Pracowników Ochrony). Konieczne jest też posiadanie pozwolenia na broń (dokładne wytyczne znaleźć można w innym naszym artykule na ten temat jak wygląda praca konwojenta).

Co warto wiedzieć o pracy w firmie realizującej usługi cash handlingu?

Dla osób wykonujących konwoje to praca przede wszystkim w terenie, związana z przemieszczaniem się i ochranianiem wartości pieniężnych. Wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz odpowiedzialności i odporności psychicznej. Choć sytuacje niebezpieczne zdarzają się rzadko, to zawsze należy zachować pełną czujność i gotowość na odparcie potencjalnego napadu. Z tego też powodu jest to zajęcie dla osób stabilnych i odpowiedzialnych, które dobrze radzą sobie w sytuacjach stresowych.

Z kolei cash processing to przede wszystkim praca w sortowni, która wymaga skrupulatności, dokładności i uważności, a także bezwzględnej uczciwości.

W Grupie Impel za obsługę procesów liczenia i transportowania wartości pieniężnych oraz obsługę samoobsługowych kas w sklepach, bankomatów i wpłatomatów odpowiedzialna jest spółka Impel Cash Solutions Sp. z o.o., zatrudniająca wyspecjalizowanych konwojentów. Jeśli chcesz dołączyć do naszych elitarnych jednostek, sprawdź oferty w zakładce praca.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź