Kontakt

Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w szczególności kierowania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany powyżej adres e-mail oraz numer telefonu przez IMPEL SA z siedzibą we Wrocławiu 53-111, ul. Ślężna 118.Administratorem danych osobowych jest IMPEL SA. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu wykonywania marketingu bezpośredniego. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.