Procesowość, lean management, robotyzacja – tak działamy i uczymy innych, jak to robić

wsb wrocław - szkolimy studentów

Impel Business Solutions (IBS) prowadzi działania bazujące na lean management. Ta znana na całym świecie koncepcja zarządzania wywodzi się z Japonii. Teraz przyszedł czas na podzielenie się tą wiedzą. 16 osób uczyło się zarządzania procesowego podczas warsztatów prowadzonych przez naszych ekspertów z IBS. W majowym szkoleniu uczestniczyli studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

– Proces w środowisku biznesowym to powtarzające się po sobie czynności, które przynoszą oczekiwany rezultat (w postaci produktu lub usługi). Celem procesu jest zaspokojenie oczekiwań klienta – wyjaśnia Monika Wójcik z Impel Business Solutions, trenerka prowadząca warsztat dla studentów. W zarządzaniu procesowym niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie procesu (tzw. lean management) i eliminacja tzw. marnotrawstw – czynności, które zużywają zasoby, nie dając żadnej wartości.

Muda z tym trzeba walczyć

Do rodzajów marnotrawstwa, czyli tzw. muda (jap. „bezużyteczny, zbędny”), należą:

  • nadprodukcja (wytwarzanie usług z wyprzedzeniem lub w nadmiernej ilości),
  • gromadzenie zbyt dużych zapasów (materiały, surowce, kolejki spraw),
  • transport (przenoszenie materiałów, dokumentów i danych),
  • zbędny ruch (chodzenie do urządzeń, szukanie potrzebnych rzeczy),
  • oczekiwanie (na podpisy, decyzje, brakujące informacje),
  • nadmierne przetwarzanie (zbyt dużo raportów, powielanie danych),
  • błędy w procesie (w zamówieniach, fakturach).

studia na WSB - szkolimy studentów

Podczas warsztatów studenci mieli okazję pracować na „żywym organizmie”, czyli na konkretnym prostym procesie realizowanym w IBS, który wcześniej został:

  • uporządkowany,
  • „uszczuplony” o zbędne czynności,
  • częściowo zautomatyzowany.

Studenci – po obejrzeniu filmu z procesu wystawiania zaświadczeń –  budowali mapę procesową, a następnie szukali w nim marnotrawstw, z którymi „walczyli”, proponując automatyzacje.

– Gdy uda nam się wyeliminować niepotrzebne ruchy w procesie, oszczędzamy czas, który możemy przeznaczyć na inne działania, np. rozwojowe. Przy okazji możemy też  zidentyfikować odcinki procesu nadające się do automatyzacji – proste, mechaniczne czynności, które może wykonywać „robot”. Zarzadzanie procesowe przynosi spektakularne efekty. Przykładowo, w procesie zatrudniania pracownika dzienna pracochłonność naszego procesu obniżyła się o ponad 70%!  mówi Wojciech Josek z Impel Business Solutions, drugi trener prowadzący szkolenie dla studentów WSB.

szkolenie z lean managementRobotyzacja na finał

Podzieliliśmy uczestników szkolenia na małe grupy, które konkurowały między sobą. Dzięki temu mogliśmy pokazać studentom, że jeśli proces w firmie jest dobrze ułożony i uszczuplony, dla pracownika nie ma znaczenia, w którym momencie wchodzi w jego realizację. Na zakończenie szkolenia studenci mogli w praktyce wykorzystać wiedzę na temat automatyzacji. Stworzyli własnego robota – fragment oprogramowania wyświetlającego komunikat na monitorze innej grupy.

Uczestniczący w warsztatach studenci mówili, że najbardziej cenna była dla nich możliwość spotkania praktyków i poznanie drogi, jaką muszą przejść ich organizacje w celu zbudowania procesowości i przygotowania się do robotyzacji działań biznesowych. Studenci podkreślali, że to, czego nauczyli się na warsztatach, mogą wdrożyć do swojej codziennej pracy i że widzą w tym dużą wartość dla siebie i swoich firm.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
 
Komentarze

Wielkie Gratulacje ! Cieszę się bardzo z tak wielkiego rozwoju Waszych procesów.
Pozdrawiam serdecznie.

Zostaw odpowiedź