Praca w ochronie. Czy jest w niej miejsce dla Ciebie?

Na rynku jest duże zapotrzebowanie na pracowników ochrony. Praktycznie każda firma z branży szuka osób, które zapewnią bezpieczeństwo mienia i zdrowia swoich klientów. Dlatego praca w ochronie jest dobrym pomysłem na rozpoczęcie kariery zawodowej czy dodatkowy zarobek po jej zakończeniu. Tym bardziej, że wynagrodzenie za taką pracę uległo w ostatnich latach znaczącej poprawie.

W dodatku poprawiło się postrzeganie pracowników ochrony, coraz częściej kojarzeni są z profesjonalistami, którzy okazują się bardzo pomocni w wielu sytuacjach. Nasi ludzie pracujący w centrach handlowych są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, potrafią zastosować defibrylator i koordynować pracę służb ratunkowych – potwierdza Jarosław Kot, prezes zarządu spółki Impel Security Polska.

Pamiętajmy też, że ochroniarz pilnujący placu budowy odpowiada za mienie warte wiele milionów złotych.

Pamiętajmy też, że ochroniarz pilnujący placu budowy odpowiada za mienie warte wiele milionów złotych. Bez jego nadzoru i możliwości wezwania wsparcia, mogłoby zostać rozkradzione albo zniszczone. To wielka odpowiedzialność. Pracownicy ochrony mają różne kompetencje w zależności od zadań, które wykonują. Potrzebne są zarówno osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, szczególnie z uprawnieniami do posiadania broni oraz ci, których praca polega na pilnowaniu obiektów i w razie zagrożenia wzywają właśnie tych pierwszych.

Wymagania stawiane kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • ukończone 21 lat;
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiadanie nienagannej opinii wydanej przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Źródło: Komenda Główna Policji

W ochronie stosuje się coraz więcej zaawansowanych alarmów, systemów monitoringu, ale za każdym takim rozwiązaniem stoi człowiek. Po pierwsze, system trzeba w profesjonalny sposób zainstalować, a następnie serwisować. W tym specjalizują się kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego.

Wymagania stawiane kwalifikowanym pracownikom zabezpieczenia technicznego

 • ukończone 18 lat;
 • obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • brak wyroku skazującego za przestępstwo umyślne oraz brak toczącego się postępowania karnego o takie przestępstwo;
 • nienaganna opinia wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • posiadanie wykształcenie co najmniej zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów.

Źródło: Komenda Główna Policji

Dokąd skierować pierwsze kroki ?

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego prowadzi Komendant Główny Policji. Dane podlegające wpisowi wprowadzają komendanci wojewódzcy. Warto pamiętać, że szkolenia – w zależności od pożądanych umiejętności – zapewniają również same firmy ochroniarskie. Nie musisz od razu zostawać kwalifikowanym pracownikiem, zacząć możesz od mniej wymagających zadań a zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości. Pracownik ochrony powinien charakteryzować się komunikatywnością, odpowiedzialnością, spostrzegawczością, umiejętnością pracy w warunkach monotonnych oraz kulturą osobistą.

W zależności od powierzonych mu obowiązków i miejsca pracy dopuszczalne są drobne dysfunkcje, np. wada wzroku, którą można skorygować czy nawet wada słuchu, jeśli niweluje ją aparat słuchowy. Czy w twojej miejscowości są poszukiwani pracownicy ochrony? Wszystkiego dowiesz się tutaj. Rekrutacje prowadzi wyspecjalizowana spółka z Grupy Impel – Sanpro Consulting BPO. Sanpro to ogólnopolska sieć biur z ponad kilkudziesięcioma rekruterami i koordynatorami.

Przeczytaj także:

Wystaw pierwszą ocenę dla tego wpisu.
Trwa ładowanie...
 
Komentarze

podoba mi sie artykuł

Impel w szerokim obszarze działań jest firmą wiarygodną i skuteczną

Zostaw odpowiedź