RODO w rektutacji

Czas największej popularności tematu RODO minął, ale nie przestał być istotny, i to w wielu różnych aspektach. My przedstawiamy niezbędne minimum wiedzy o RODO dla kandydata do pracy.

Przypomnijmy, RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i reguluje swobodny przepływ danych osobowych w krajach Unii Europejskiej. Przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Po co zgoda?

CV bez klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie zostanie wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji nawet, jeśli byłbyś jednym z najlepszych kandydatów do pracy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zatem trzeba wyrazić i koniecznie zawrzeć ją w formie klauzuli w CV.

– RODO to nie tylko przepisy, ale dla pracodawcy także ogromna odpowiedzialność. Przestrzegamy regulacji RODO z całą świadomością wagi danych osobowych i konsekwencji nieumiejętnego ich traktowania. Zapoznawanie się z aplikacjami kandydatów do pracy zawsze rozpoczynamy od sprawdzenia, czy dana osoba spełnia wymogi formalne. Znacznym ułatwieniem dla nas – rekruterów Grupy Impel jest system rekrutacyjny e-recruiter. Każdy kandydat odpowiadający na nasze ogłoszenie, chcąc wysłać swoje cv, wypełnia formularz, zawierający m.in. pytanie o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji. Jeśli tej zgody nie wyrazi, system zablokuje możliwość zaaplikowania na ogłoszenie. Kandydat może również udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Wówczas rekruter może zadzwonić do kandydata w ciągu 24 miesięcy od dnia złożenia aplikacji – mówi Ewelina Narożny, menedżer personalny Impel SA.

Jak i na co się zgodzić?

Zwykle w ogłoszeniach o pracy treść zgody jest podawana przez firmę, która rekrutuje – twojego potencjalnego przyszłego pracodawcę lub agencję, która przeprowadza rekrutację na zlecenie swojego klienta. Najlepiej skopiować wskazaną treść.

Jeżeli wzoru zgody nie ma w ogłoszeniu, nie zmienia to faktu, że jest ona niezbędna w twoich dokumentach aplikacyjnych. Jak powinna brzmieć poprawnie sformułowana klauzula? Nie ma jednego poprawnego szablonu, można ją ująć własnymi słowami w różny sposób. Przykład? „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Sformułowanie zgody w taki lub podobny sposób upoważnia daną firmę do przechowywania i przetwarzania danych osobowych kandydata w czasie realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz. Po zakończeniu procesu rekrutacji firma, która poszukiwała kandydata do pracy, nie może przetwarzać danych osób, które aplikowały o pracę.

Jeżeli nie udałoby ci się znaleźć w grupie osób wybranych do kolejnego etapu rekrutacji, a chciałbyś być brany pod uwagę w przyszłości, zgodę należałoby sformułować inaczej, np. następująco: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”.

W obu wariantach treści można dodać źródło – podstawę wyrażenia zgody, np. w taki sposób:  „zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. RODO nie wymaga jednak, żeby w treści zgody była wskazana podstawa prawna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie jest to więc konieczne.

RODO obowiązuje w całej Unii Europejskiej, co oznacza, że starając się o pracę w innym kraju, także należy w CV w danej wersji językowej dodać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz określić jej zakres i czas obowiązywania.

Uważaj na błędy

Osoba poszukująca pracy musi wykazać się ostrożnością, by przypadkiem nie skopiować zgody z CV, które przygotowywała, odpowiadając na ogłoszenie innej firmy. Zgoda z nazwą innej firmy w treści będzie nie tylko faux pas, ale również nie będzie mogła być wzięta pod uwagę jako ważna.

Poza błędnym wskazaniem nazwy firmy przetwarzającej dane przez nieuważne skopiowanie zdarza się także umieszczenie zgody w innym miejscu, a nie w CV. Kiedy np. kandydat umieści zgodę w treści maila zamiast w dokumentach aplikacyjnych, rekruter, nie widząc jej w CV, może stwierdzić, że zgoda nie została udzielona.

Klauzula nie jest potrzebna w liście motywacyjnym.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych i nie może to wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Wątpliwości związane z danymi osobowymi w danej firmie wyjaśnia administrator lub inspektor danych osobowych, a w kraju – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 0, 1 rok ago.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź