Satysfakcja z pracy gwarantowana

Jesteś zadowolony ze swojej pracy? Jeśli tak, jesteś w większości. Satysfakcję z pracy deklaruje aż 79% ankietowanych w ramach badania Monitor Rynku Pracy. To rekord w historii tego badania.

Aż 4 na 5 Polaków twierdzi, że odczuwa satysfakcję ze swojej pracy (79%). Wzrost tego wskaźnika jest wyraźny – jeszcze w poprzedniej edycji badania twierdziło tak 72% ankietowanych. Zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej deklarują przede wszystkim mieszkańcy północnej (83%) i południowej Polski (81%). Dobrze w pracy czują się też menedżerowie wyższego szczebla (95%), specjaliści (85%) i kierownicy (81%).

Na zadowolenie z pracy składają się różne czynniki. Wiele zależy od tego, w jakim momencie zawodowego życia jesteśmy. Na początku kariery liczy się sama praca i zarobki. Później – także inne aspekty, jak np. możliwości rozwoju zawodowego, atmosfera w pracy, benefity, a nawet to, czy praca jest ciekawa. Im większe mamy doświadczenie zawodowe, tym więcej wymagamy i oczekujemy, ale też bardziej się przywiązujemy do pracodawcy, który te oczekiwania spełnia.

Jak pracodawca ocenia pracownika?

Pracownicy są zadowoleni, a jak jest po drugiej stronie? Niemal 2/3 badanych deklaruje, że dostaje informację zwrotną na temat wykonywanych obowiązków (63%). Najczęściej dzieje się tak na południu Polski (68% pracowników), a najrzadziej na zachodzie (56%). Im większe miasto, tym częściej pracownicy otrzymują feedback. Informacja zwrotna na temat wykonanej pracy najczęściej dotyczy także pracowników najmłodszych (68%) i osób z wyższym wykształceniem (65%). Otrzymywanie feedbacku deklarują często również specjaliści oraz kadra zarządzająca (70%).

Po skończeniu danego zadania czy projektu informację o jakości wykonania otrzymuje 75% badanych, a 62% pracowników ocenianych jest cyklicznie. Informacja zwrotna to najczęściej pochwalenie lub krytyka wykonanego zadania (55%), w 38% przypadków jest bardziej szczegółowa i obejmuje analizę wyników, punktualności, terminowości i jakości wykonywanych zadań. Co trzeci badany z feedbackiem otrzymuje od przełożonego rady i wskazówki, a co dziesiąty propozycje szkoleń i pomocy.

Nie szukam, ale znalazłbym

Co drugi ankietowany nie szuka pracy (49% – wzrost o 4 p.p. od poprzedniego badania). Aktywnie nowego pracodawcy poszukuje jedynie 11% uczestników badania – dotyczy to mieszkańców wschodniej i północnej Polski. Obawa o utratę pracy spada – rośnie przekonanie o szansach na zdobycie nowego zatrudnienia. 2/3 badanych uważa, że ryzyka utraty pracy w ogóle nie ma lub jest ono bardzo małe. Największe obawy mają pracownicy na wschodzie Polski (11%), a najmniejsze na zachodzie i południu kraju (5%).

W wypadku straty pracy 90% badanych uważa, że w ciągu pół roku znajdzie jakąkolwiek nową pracę, a 71% jest zdania, że znajdzie co najmniej tak dobrą, jak dotychczasowa. Nigdy w historii badania tyle osób nie deklarowało, że w razie utraty obecnego zatrudnienia, nowe znajdzie w ciągu półrocza bezproblemowo. W swoje możliwości w tym zakresie najbardziej wierzą najmłodsi pracownicy (z grup 18-29 i 30-39 lat), robotnicy wykwalifikowani, przedstawiciele kadry zarządzającej i specjaliści.

Znalezienie nowej pracy w I kw. 2019 roku zajmowało średnio 2,3 miesiąca. Kobiety radzą sobie w tym nieco krócej niż mężczyźni (2,2 miesiąca vs. 2,4 miesiąca). Najszybciej nowe zatrudnienie znajdują kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy biurowi i administracyjni oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.

Mamy rynek pracownika

Co decyduje o zmianie pracy? Głównym powodem jest chęć rozwoju zawodowego (58%), na drugim miejscu jest wyższe wynagrodzenie (43%), a na kolejnych korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy i niezadowolenie z poprzedniego. Stanowisko w obecnej firmie zmienił co piąty uczestnik badania. Zarówno rotacja na rynku pracy, jak i zmiany w ramach firmy spadają wraz z wiekiem i są największe wśród osób młodych – 37% badanych w wieku 18-29 lat zmieniło w ciągu ostatniego pół roku, a wśród respondentów w wieku od 50 do 64 lat – tylko co dziesiąty respondent.

Rynek pracy w Polsce znacząco się zmienił w porównaniu do sytuacji sprzed kilkunastu lat i ciągle się zmienia. Pracodawcy o specjalistów rywalizują nie tylko wysokością zarobków. Pozyskując ich dla swoich firm, dbają o zadowolenie i rozwój zawodowy pracowników. Fakt, że tak duża część osób pracujących w Polsce jest zadowolonych z wykonywanej pracy, to pozytywna konsekwencja rynku pracownika, który z pewnością nadal będzie się rozwijał.

Wszystkie podane wyniki pochodzą z 35. edycji badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Randstad.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 0, 12 miesięcy ago.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź