Sprawozdawczość finansowa – jak to się robi w Impelu

sprawozdawczość finansowa

Raport półroczny Grupy Impel i spółki Impel S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018 opublikowano na początku września. Nad ponad 130 stronami danych i analiz pracowało blisko 40 osób przez około 60 dni.

Publikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych półroczny raport składa się z kilku części i zawiera: sprawozdanie zarządu, skrócone  sprawozdanie finansowe Impel S.A. oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel. Całość uzupełniają dokumenty przygotowane przez audytorów. Publikacja raportów okresowych jest obowiązkiem wszystkich spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie.

Mnóstwo pracy – jeden efekt

Raportami w Grupie Impel zajmuje się Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich. – Nie oznacza to jednak, że dwie osoby siadają i piszą całość. Żaden raport nie powstałby bez wysiłku wielu osób i działów. Największą część danych dostarcza i opracowuje księgowość – podkreśla dyrektor biura Tomasz Dobrowolski.

Wśród raportów okresowych, poza półrocznym, przygotowywane są raporty kwartalne i największy – roczny. Dokumenty dotyczą sytuacji finansowej całej Grupy Impel, która skupia 68 podmiotów gospodarczych.

Sprawozdanie finansowe to część przygotowywana przez księgowość – Dział Konsolidacji Grupy Impel oraz Dział Doradztwa i Audytu – wyspecjalizowane jednostki spółki Impel Business Solutions, którymi kieruje Beata Wójcik.

Na danych i tabelkach jednak nie koniec. – Biuro Finansowe dostarcza informacji m.in. o kredytach i poręczeniach. Pion Pracowniczy przekazuje szczegółowe dane na temat wielkości i struktury zatrudnienia, w tym liczby pracujących u nas osób niepełnosprawnych. Marketing aktualizuje opisy działalności, jaką prowadzi każdy z obszarów biznesowych. Biuro Obsługi Prawnej informuje o ewentualnych postępowaniach sądowych. Istotne uzupełnienia dodaje także zarząd, pełnomocnik ds. strategii Grupy Impel i Biuro Kontrolingu. My natomiast, opracowując cały dokument, opisujemy zmiany w strukturach właścicielskich – opowiada Marta Jędrysiak, pracująca na stanowisku menadżera ds. nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich.

Obiektywnie o firmie

Raporty powstają, ponieważ są wymogiem w przypadku spółek giełdowych, a ramy ich zawartości wyznaczają przepisy prawne, m.in. Ustawy o rachunkowości oraz szereg rozporządzeń.

Kto korzysta np. z ostatniego raportu półrocznego i co ciekawego znajduje na tych ponad 130 stronach? – Dane finansowe pokazują rozwój spółki, co pozwala inwestorom wyrobić sobie opinię o przedsiębiorstwie. Dzięki analizie czynników, które według oceny zarządu mogą wpływać na wyniki firmy w kolejnych okresach rozrachunkowych, powstaje z kolei obraz szans i zagrożeń. To istotna informacja – nie tylko dla inwestorów, ale także m.in. dla banków, które oceniają i decydują na tej podstawie o zakwalifikowaniu Grupy Impel do konkretnej grupy kredytobiorców – wyjaśnia dyrektor Dobrowolski. – Każdy raport to najbardziej wiarygodne źródło informacji o firmie.

Po publikacji raportu Biuro Komunikacji Grupy Impel wysyła do dziennikarzy mediów ekonomicznych i branżowych informację prasową dotyczącą opublikowanych wyników, zawierającą wypowiedzi członków zarządu Impel S.A.

Równolegle kierowany przez dyrektora Dobrowolskiego dział organizuje spotkania z inwestorami. Tegoroczne odbyły się 12 września – jak zwykle w Warszawie. Poprowadził je Wojciech Rembikowski – wiceprezes zarządu Impel S.A., dyrektor finansowy Grupy Impel.

Nieustanne relacje

Czym się zajmuje  Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich, gdy raport udaje się dopiąć na ostatni guzik? – Poza dyrektorem w naszym dziale pracują cztery osoby, dwie z nich delegowane są do obszaru relacji inwestorskich i obszaru raportowania. Nasza działalność z pewnością pokazuje, jak szeroko traktujemy pojęcie relacji. Oprócz raportów bieżących opracowujemy aktualizacje informacji dla inwestorów, dbamy o stronę internetową w zakresie relacji inwestorskich, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, wspomagającym działalność spółek giełdowych, organizujemy spotkania z inwestorami, a także dbamy o przestrzeganie różnych regulacji formalnych i prawnych dotyczących spółek giełdowych – mówi Marta Jędrysiak.

 


Marta Jędrysiak

Marta Jędrysiak

Pracuję w Impel S.A. na stanowisku menadżera ds. nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich. Zajmuję się przygotowywaniem i publikacją raportów bieżących, współuczestniczę w procesie tworzenia raportów okresowych. Obsługuję też Posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impel S.A. W Grupie Impel pracuję od 10 lat.

tomasz dobrowolski
Tomasz Dobrowolski

Z Grupą Impel jestem związany zawodowo od 20 lat.  Obecnie na stanowisku dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwstorskich odpowiadam za nadzór w zakresie formalno-prawnej aktywności organów spółek Grupy Impel oraz za realizację obowiązków informacyjnych Impel S.A. jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Warościowych.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź