All posts tagged porządki

Grypa jest wywoływana przez wirusy z rodziny Ortomyxoviridae. Stabilność tych wirusów w środowisku bardzo silnie zależy od temperatury: w 200 C wirusy przyschnięte do powierzchni mogą przetrwać do ośmiu godzin, przy temperaturze 220 C przetrzymują w ekskrementach, tkankach padłych zwierząt i w wodzie co najmniej 4 dni. W temperaturze 00 C wytrzymują już ponad 30 dni, a w lodzie wykazują niemal nieograniczoną przeżywalność. Jednak powyżej 220 C stabilność wirusów grypy wyraźnie zmniejsza się  i tak w temperaturze 560 C wirusy zostają dezaktywowane w czasie 3 godzin, a przy 600C już w czasie 30 minut. Powyżej 700C wirus obumiera i ostatecznie Czytaj więcej