Tata bierze wolne, czyli co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim

urlop ojcowski

Dwa tygodnie dla taty i dziecka – taki przywilej przysługuje w ramach płatnego urlopu ojcowskiego. Mężczyźni coraz chętniej z niego korzystają, w Grupie Impel w minionym roku na ojcowski wybrało się blisko sto panów. Kiedy przysługuje urlop i na jakich zasadach – o szczegóły związane z tatą na urlopie zapytaliśmy Katarzynę Wójcik, specjalistę ds. prawnych w Impel SA.

Kto może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego może złożyć mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie skorzystają z niego osoby pracujące w ramach umowy np. zlecenia czy o dzieło. Uprawnienie to nie dotyczy również ojca, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Urodzenie się dziecka przed podjęciem zatrudnienia u aktualnego pracodawcy nie ma znaczenia. Pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego, gdy dziecko urodziło się przed dniem rozpoczęcia pracy. Jeśli nie upłynął termin 24 miesięcy, pracownik powinien otrzymać przysługujące mu dni wolne od pracy.

Jak długo trwa urlop ojcowski – ile dni i kiedy można wykorzystać?

Jednorazowo długość urlopu to dwa tygodnie. Urlop ojcowski może być udzielony w dwóch częściach. Żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień, co oznacza, że pracownik może skorzystać z urlopu jednorazowo lub dwa razy po tygodniu.

Na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu liczba dzieci urodzonych w ramach jednego porodu. Wymiar urlopu jest stały. Każdemu ojcu – nawet trojaczków przysługują 2 tygodnie.

Urlop można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Gdy z kolei mówimy o adopcji – do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka w przypadku dzieci do 7 lat, a w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do 10. roku życia. Po tym terminie uprawnienie do płatnego 2-tygodniowego wolnego od pracy przepada.

A jak liczone jest wynagrodzenie za urlop ojcowski?

Za okres pozostawania na urlopie ojcowskim pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jest on całkowicie niezależny od zasiłku macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. Oznacza to, że pracownik przebywający na urlopie ojcowskim otrzyma zasiłek, nawet jeśli matka również go otrzymuje, przebywając na urlopie macierzyńskim.

Co dokładnie pracownik musi zrobić, chcąc wybrać się na urlop ojcowski?

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek musi zawierać skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów. W przypadku adopcji potrzebna jest kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka. Warto podkreślić, że pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Co jeszcze warto wiedzieć przed decyzją o urlopie ojcowskim?

Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego jest chroniony przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę. Niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę osobom przebywającym na urlopie ojcowskim z przyczyn niedotyczących pracownika u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób w wyniku zwolnień grupowych oraz indywidualnych. Możliwe jest jedynie dokonanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownikowi na urlopie ojcowskim przysługuje także np. prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, jeśli o taki urlop zawnioskuje.

Urlop ojcowski to nie to samo, co tzw. urlop tacierzyński, który jest oddzielnym uprawnieniem i częścią urlopu macierzyńskiego wykorzystywaną przez ojca dziecka, a niewykorzystaną przez matkę.

Czy w Impelu panowie chętnie decydują się na takie urlopy?

W naszej firmie coraz więcej mężczyzn korzysta z tego uprawnienia. W 2016 roku na urlopie ojcowskim było 44 panów, rok później liczba ta wyniosła 79, a w 2018 roku na urlop ojcowski wybrało się 96 pracowników.

 

EKSPERT


Katarzyna Wójcik

Katarzyna Wójcik

Pracuję w Impel SA na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Działam przede wszystkim w obszarze prawa pracy oraz windykacji. Interesuję się ochroną praw konsumenta oraz prawem własności intelektualnej i na tym właśnie kierunku studiuję podyplomowo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 0, 1 rok ago.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 
Komentarze

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź