Zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa

1 czerwca weszły w życie zmiany w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Mają one poprawić warunki zatrudnienia, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo prawne agencji pracy tymczasowej i pracodawców. Oto najważniejsze założenia tych zmian.

Limit pracy tymczasowej

Kluczowa nowość to 18-miesięczny limit pracy na umowie tymczasowej wykonywanej w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Dotyczy on zarówno zatrudniania bezpośrednio przez pracodawcę, jak i za pośrednictwem agencji pracy.

Zakaz zastępowania pracowników etatowych pracownikami tymczasowymi

Kolejna ważna zmiana to zakaz zastępowania pracowników etatowych osobami zatrudnionymi tymczasowo za pośrednictwem agencji. W praktyce przepis ten wygląda następująco: pracodawca nie może zatrudnić pracownika tymczasowego na stanowisko, które wcześniej zajmowała osoba zatrudniona na stałe (przez ostatnie trzy miesiące), zwolniona z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

Prawa kobiet w ciąży

W zmianach położono nacisk także na prawa kobiet. Jeśli umowa kobiety zatrudnionej za pośrednictwem agencji wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jej umowa zostanie przesłużona aż do dnia porodu. Wprowadzenie tego przepisu umożliwi pracownicy otrzymanie zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Regulacje wewnętrzne

Ponadto, aby unikać dyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika tymczasowego, od 1 czerwca pracodawca jest zobowiązany przedstawiać do wglądu agencji pracy tymczasowej treści regulacji wewnętrznych, dotyczących zasad wynagradzania pracowników w firmie.

No votes yet.
Please wait...
 
Komentarze

Wiekszych zmian nie ma, pracownicy Impela mogą poczuć ulgę, pracownicy Impela odczują ulgę a nowi po nowemu naucza sie warunków.

Zostaw odpowiedź